RT home

Ronde Tafel

Arbeidszorg www.arbeidszorg.be

De Ronde Tafel Arbeidszorg ontstond in 2000, na een impuls van het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling en op initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Ze evolueerde tot de representatieve woordvoerder van de Vlaamse arbeidszorg en omvat nu vertegenwoordigers uit de vier belangrijkste arbeidszorgsectoren (de sociale tewerkstelling, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk), de provinciebesturen en een aantal andere belanghebbers.

 

Contact Ronde Tafel:

Hilde Rekkers (VVP)

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel

hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be

 

 

Contact binnen uw provincie:

West-Vlaanderen

 

Steunpunt Arbeidszorg

Ine Soenen

051/20.89.83

wvl@arbeidszorg.be

Antwerpen

 

POAZ

Jo Bellens

03/240.61.56

jo.bellens@provincieantwerpen.be

 

 

 

Oost-Vlaanderen

 

PAOV

Gerda Huygebaert

09/267.75.72

gerda.huygebaert@oostvlaanderen.be

Vlaams Brabant

 

Provincie Vlaams Brabamt

Mieke Frans

016/26.72.89

mieke.frans@vlaamsbrabant.be

 

Sien Raskin

016/26.74.22

sien.raskin@vlaamsbrabant.be

 

Limburg

 

PSAZ vzw

011/21.57.70

 

 

Copyright © All Rights Reserved