Arbeidszorgcentrum Sobo @ Werk

Sobo @ Werk vzw

Pathoekeweg 9A - bus 7

8000 Brugge

tel. 050/67 37 99

Email:  info@sobo.be

Wesbsite: www.sobo.be

Openingsuren:

Het centrum is open op weekdagen van 8u-12u en van 12.30u-16.30u.

Sobo is een sociale werkplaats en stelt mensen te werk die lange tijd nergens aan de slag waren. Wij organiseren productieprocessen die zowel de organisatie als het individu vooruit helpen. Hiertoe schept Sobo een context die voor elk individu uitnodigend en motiverend werkt, uitgaande van het geloof in de mogelijkheden van iedere werknemer.

Duurzaamheid van tewerkstelling, van productie en van beleid staan voorop. Sobo wil een laagdrempelige organisatie zijn. Elke werknemer is gelijkwaardig: de bijdrage van elkeen is even belangrijk en verdient de nodige aandacht.

Activiteitenaanbod

Sobo beschikt over verschillende afdelingen

Renovatie: De werken zijn schilderen, behangen, isoleren, helpen bij verhuis, afbraak- en opruimingswerken en allerlei klusjes. Deze werken worden op verplaatsing uitgevoerd. De werkuren binnen renovatie zijn van 8u tot 16u30.              

 

Inpak: Hier wordt inpakwerk verricht voor verschillende bedrijven. Het atelier bevindt zich binnen het gebouw. De werkuren binnen de inpak zijn van 9u tot 16u. Halve dagen werken is mogelijk.

 

Monumentenzorg: Deze afdeling verricht voornamelijk poetswerk in grote gebouwen. Een belangrijk deel van het werk gebeurt in kerken. De werkuren binnen monumentenzorg zijn van 8u tot 16u30.

 

 Sociaal restaurant Pas Partout: Bereiden van maaltijden voor de klanten in het restaurant en bereiden van cateringmaaltijden en belegde broodjes. Opdienen, afruimen en afwas in het restaurant. Het uurrooster kan variëren. Mogelijks kan er ook op zaterdag gewerkt worden.

 

Buurtdiensten Oostkamp en Zedelgem: De werken in beide afdelingen zijn tuinonderhoud en kleine klusjes bij particuliere klanten, groenonderhoud van openbare pleinen en parken, ruimen van zwerfvuil, schilder- en onderhoudswerken in gebouwen van gemeente en OCMW. Het uurrooster is van 8u tot 16u30.

 

Catering  Bereiden van cateringmaaltijden en belegde broodjes.  De werkuren zijn van 9u to 16u.

 

Sobo acht heel wat belang aan arbeid binnen het geheel arbeidszorg. De zorgvraag moet dan ook in die mate beperkt zijn dat deze buiten Sobo kan opgenomen worden. Sobo respecteert de authenticiteit van elke werknemer: het doel is goede werknemers te vormen, ongeacht de eigenheid van het individu.

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use