Arbeidszorgcentrum AC Travo

AC Travo

J & M Sabbestraat 66

8930 Menen

tel. 056/518.861

Email: actravo@skynet.be

Openingsuren:

Het centrum is open op iedere werkdag tussen 9u-12u en 13u -16u (op vrijdagmiddag gesloten in de namiddag).

Activiteitenaanbod:

ACTIVITEITEN:

- verpakken

- etiketteren

- mailings

- kookactiviteit

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING:

Begeleiden van cliënten naar beschut werken aan de hand van arbeidstraining en stages op de werkvloer.

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use