Ronde Tafel Arbeidszorg

 

Welkom op de website van de Ronde Tafel Arbeidszorg. Wij verenigen de 5 Vlaamse provincies en de verschillende sectoren, die arbeidszorg organiseren.

 

Contact Ronde Tafel:

 

Hilde Rekkers (VVP)

 

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel

hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be

 

 

 

Contactpersoon binnen uw provincie:

Koepelorganisaties

 

Koepel sociale werkplaatsen www.sst.be

 

Koepel beschutte werkplaatsen www.vlab.be

 

 

 

Provinciale Steunpunten

 

Steunpunt limburgse arbeidszorginitiatieven www.arbeidszorglimburg.be

 

Antwerpen: PSAA: http://www.provant.be/welzijn/zorg_en_hulp/arbeidszorg

 

Steunpunt Oost-Vlaanderen: http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/beschermd_werken/arbeidszorg/1852.cfm 

 

Arbeidszorg Vlaams Brabant http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/ondernemingstypes/arbeidszorg/

 

West-Vlaanderen: www.arbeidszorg.be/westvlaanderen

 

 

 

Sites van andere leden van de Ronde Tafel Arbeidszorg

 

Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling www.vdab.be

 

Gespecialiseerde trajectbegeleiding www.gtb.be

 

Platform begeleid werk www.begeleidwerken.be

 

Zorgnet Vlaanderen: www.zorgnetvlaanderen.be

 

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg: www.fdgg.be

 

Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten - OCMW-werking: www.vvsg.be

 

Pluralistisch platform gehandicaptenzorg www.ppg.be

 

Vlaams Welzijnsverbond www.vlaamswelzijnsverbond.be

 

Federatie Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk www.steunpunt.be

 

 

 

Algemene informatie

 

Website sociale economie: www.socialeeconomie.be

 

Website werkgelegenheid: www.werk.be

 

Zorgboerderijen www.groenezorg.be

 

Vlaams agentschap voor Zorg & Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be

 

Vlaamse vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg: www.vvgg.be