Wat is arbeidszorg?

 

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen.

 

Arbeidszorg biedt deze mensen arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht, en ondersteunt hen daarbij.

Arbeidszorg draagt bij aan het algemeen welzijn van de arbeidszorgmedewerkers, omdat arbeid een zeer belangrijke maatschappelijke functie heeft.

 

Arbeidszorg bestaat in verschillende sectoren: vanuit de geestelijke gezondheidszorg, vanuit de zorg voor personen met een handicap, vanuit het algemeen welzijnswerk (OCMW's, ...) en vanuit de sociale werkplaatsen.

 

Het laatste decennium ontwikkelde arbeidszorg zich als nieuwe werkvorm. Arbeidszorg is een specifieke tewerkstellingsmethodiek, gericht op de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving. In West-Vlaanderen worden meer dan 450 personen binnen arbeidszorg begeleid.

 

Meer lezen? Download hier de brochure Visietekst Arbeidszorg (in pdf).

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use