Arbeidszorgcentrum 't Veer 

't Veer - Beschutte Werkplaats

Industrielaan 32

8930 Menen

tel. 056/51 06 40

Email: info@bw-tveer.be

website: www.bw-tveer.be

Contactpersoon arbeidszorg: Marijke Ducatelle

Openingsuren:

Het centrum is open op weekdagen van 8u-12u en van 13u-16u

Activiteitenaanbod:

In het kader van het Meerbanenplan Arbeidszorg van de Vlaamse regering biedt de beschutte werkplaats 't Veer de mogelijkheid aan doelgroepmedewerkers die wegens omstandigheden niet (meer) terecht kunnen in het bezoldigde arbeidscircuit de mogelijkheid om een aantal  arbeidsgerichte activiteiten uit te voeren die een ondersteuning betekenen voor arbeiders van ’t Veer. Het gaat om voorbereidend werk, afwerken en verpakking. Er worden binnen ’t Veer ook bijkomende activiteiten gecreëerd zoals,  assistentie schoonmaak, kleine fietsherstellingen en het invullen van taken in het kader van diensteneconomieprojecten.

Aanmelden voor deze vrije plaatsen kan enkel op doorverwijzing van VDAB / GTB.

’t Veer heeft o.a. volgende afdelingen

VOEDING

-Bakken en verpakken van koekjes, inpakken van voedingsprodukten

VERPAKKINGSWERK

- Verpakken

- Etiketteren

- Samenstellen mailings, promo-mappen, ..

HOUT

-Productie van paletten

-Diverse bewerkingen aan laminaat

TEXTIEL

-Diverse bewerkingen zoals confectie, platstikken en surgetteren.

-Verpakken textielproducten

MONTAGE/ELECTRO

-Monteren lichtarmaturen

METAAL

-Perswerk

-Zaagwerk

DIENSTENECONOMIE

-Strijkatelier

-Site Roussel , jukebox belevingscentrum met o.a. een cafetaria en een museum

RECYCLAGE

- Recyclage van Witgoed, Bruingoed en TV’s

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use