Arbeidszorgcentrum Hise

vzw Hise

Generaal Deprezstraat 2/061

8530 Harelbeke

Tel.: 056/299.035

Email: info@hise.be

Website: www.hise.be

Coördinator : Bart De Koning

Openingsuren:

Het centrum is open op iedere werkdag tussen 8u-12u en 12.30 u -16u.

Vzw HISE (Harelbeekse Initiatieven voor Sociale Economie) is een initiatief van OCMW en stad Harelbeke en heeft een erkenning “Lokale Diensteneconomie” (LDE).

Lokale diensteneconomie wil de link leggen tussen enerzijds de invulling van lokale noden en anderzijds de tewerkstelling van mensen die moeilijk de weg vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Het werkaanbod bestaat uit :

Een klusjesdienst (schilder- en behangwerken ,herstellingswerken, vervoer naar containerpark, verhuis)

Energiesnoeiers : uitvoering van eenvoudige isolatiewerken (isolatie zolder, vloer en hellende daken)

Het verwijderen van sluikafval (Mina, “Nette Regio”)

Een Strijkwinkel met dienstencheques

Een groenservice

Een atelierwerking, bestaande uit een hout- en inpakafdeling.

personenvervoer met dienstencheques.

We werken met de volgende doelgroepen:

Sine (sociale inschakelingseconomie)

Leerwerknemer via OCMW Harelbeke & Kuurne

PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

Het systeem van dienstencheques

Arbeidszorg (meer banenplan)

Het systeem van werkstraf

Jongeren met leercontract

Taalstage

We bieden arbeid en zorg op maat aan onze medewerkers. Door een geïndividualiseerde aanpak hopen we voor iedereen die daar nood aan heeft, de nodige kansen te creëren om te kunnen werken. De begeleiding staat in voor het voortdurend en systematisch opvolgen van de medewerkers. Zo proberen we voor iedereen het maximaal haalbare niveau van arbeid te behalen.

Er is een intensieve samenwerking met de arbeidstrajectbegeleider(s) van het OCMW.

We streven naar kwalitatief waardevolle producten en diensten die een meerwaarde moeten hebben. Zowel de vzw en de deelnemers als de koper/gebruiker moeten tevreden zijn met het resultaat.

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use